Radek Rejšek

(*1959)

Radek Rejšek varhaník, carillonér, skladatel, hudební režisér Narodil se v Praze 6. července 1959. Skladbu studoval nejprve soukromě u Zdeňka Lukáše, po té na Pražské konzervatoři, dále na AMU ve třídě Jiřího Dvořáčka a studia dokončil v roce 1990 na JAMU v Brně u Zdeňka Zouhara.

Brněnské skladatelské prostředí ho nasměrovalo na cestu experimentu, v němž však nespatřuje jedinou možnost uměleckého vyjadřování. Význam pojmu experiment navíc chápe velmi široce – jako hledání a nalézání nových cest v práci se všemi, tedy i tradičními vyjadřovacími prostředky. V praxi se tedy nijak nevyhýbá konsonancím a používá je v rozmanitých, neotřelých vztazích. Základním stavebným kamenem většiny jeho skladeb je určitým způsobem seriálně generovaná práce s tónovým materiálem, která však není samospasitelná a podíl její účasti na tvorby skladby je proměnlivý podle aktuálních požadavků dané kompozice.

V současnosti pracuje v Českém rozhlase jako hudební redaktor. V rámci této své profese se věnuje především rozsáhlému projektu pořizování nahrávek historických varhanních nástrojů v Česku. Rovněž, jako carillonér, je hlavním hybatelem podobného projektu ČR v oblasti zvonů. Rovněž vyučuje skladbu a další obory na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Jako varhaník a carillonér působí v chrámu Narození Páně na pražské Loretě.

Jako sbormistr obou pěveckých těles, zastoupených těmito stránkami, si dovoluji říci, že Radka Rejška považujeme tak trochu za svého skladatele. Z jeho díla jsme směli provést premiéru kantátového Te Deum věnovaného 100 let trvání titulu svatohorské baziliky (SHS, KSSDVV, Voj. hudba Tábor - 2005) a rovněž pořízení studiové nahrávky této skladby (dosud nevydané). Dále jsme měli tu čest premiérovat cyklus Blahoslavenství (SHS - 2006), Stabat Mater věnované Svaté Hoře (KSSDVV - 2008), Janových pašijí (SHS - 2009) a několika drobných skladeb. Autorova snad nejprovozovanější skladba Ave Maria je samozřejmě součástí repertoáru obou sborů.

Pavel Šmolík