Noty archiv

Karel Bříza: Varhanní doprovody ke Kancionálu - litanie, písně adventní, vánoční
Karel Bříza: Varhanní doprovody ke Kancionálu - písně postní a velikonoční
Karel Bříza: Varhanní doprovody ke Kancionálu - písně obecné mešní
Karel Bříza: Varhanní doprovody ke Kancionálu - písně k P. Ježíši
Karel Bříza: Varhanní doprovody ke Kancionálu - písně mariánské a ke svatým
Karel Bříza: Varhanní doprovody ke Kancionálu - písně příležitostné

P. Šmolík: Chvalte ústa (SATB a cap.)
P. Šmolík: Andělský chlebe (SATB, varhany)
P. Šmolík: Laudate Dominum (SATB a cap.)
P. Šmolík: O Salutaris Hostia (ST soli, 2vl, b.c.)
P. Šmolík: Žalm 117
arr. P. Šmolík: Po jezeru (slovinská lidová, SAATTBB)

P. Šmolík: Nedělní nešpory - mezidobí
P. Šmolík: Druhé nešpory - Svátek posvěcení chrámu