Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka


Logo KSSDVV Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka (cca 30 stálých členů) je jedním ze tří smíšených sborů v Příbrami, jejichž zaměření je mimocírkevní. Poměrně nízký věkový průměr členů dovoluje sboru nacvičovat i náročnější repertoár. Sbor založil r. 1983 jeho první sbormistr Vladimír Vepřek. Po jeho smrti nastoupil na jeho místo Pavel Šmolík. Sbor svůj repertoár cíleně buduje zejména ze skladeb české sborové klasiky (18. a 19. stol.) a především českého i světového impresionismu a moderny. Sborový repertoár tak kromě nutných kompozic, jakými jsou např. Rybova Česká mše vánoční zahrnuje kompletní Dvořákův cyklus V přírodě, Moravské Dvojzpěvy v přepracování Leoše Janáčka, Janáčkovy Tři smíšené sbory, skladby Foerstrovy, úpravy lidových písní českých i jiných slovanských národů. Tento sbor se rovněž podílí na provedení premiér skladeb současných autorů. V roce 2005 to bylo Te Deum Radka Rejška, kdy byla pořízena i studiová nahrávka díla, dále v roce 2006 skladba Stanislava Jelínka Na úsvitě. V roce 2008 proběhne premiéra Rejškova Stabat Mater.
Kromě samostatných koncertů a pořádání společného vánočního koncertu všech příbramských pěveckých sborů sbor každoročně spolupracuje se Svatohorským chrámovým sborem na hudbě největší slavnosti poutního místa Svaté Hory. Při této příležitosti byly v minulých létech provedeny například Messe solenelle Ch. Gounoda, Paukenmesse J. Haydna nebo Te Deum G. Bizeta.
Pravidelně rovněž spolupracuje se Svatohorským chrámovým sborem (svatohorská Korunovace) i Příbramskou filharmonií (vánoční koncerty, koncerty z operní a kantátové hudby).

Fotografie