Hudba archiv

Noc kostelů 2011, Svatá Hora - basilica
10. 12. 2010 v 19h

Troj-Koncert

M. Vulpius: Vstoupil Pán (SHS)
K. Bříza: Vesel se (SHS)
A. Dvořák: Biblická píseň č.1 (PF, K. Brynda)
A. Dvořák: Biblická píseň č.2 (PF, K. Brynda)
A. Dvořák: Biblická píseň č.4 (PF, K. Brynda)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Kyrie pro dva sbory (KSSDVV)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Jauchzet dem Hern alle Welt
W. A. Mozart: Ave verum corpus (společná skladba souborů)
Liturgické hudební nástroje

Regál (polské varhanní talbulatury)
Harmonium (B. A. Wiedermann: Ave Maria)
Varhany: G. Muffat: Toccata prima
J. Kř. Kuchař: Fantasia d moll
Improvizace

Koncert Dobříš, zámek - Zrcadlový sál
10. 12. 2010 v 19h

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Koncert Vysoká u Příbrami
22. 11. 2010 v 19h

A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy
A. Dvořák: O sanctissima
A. Dvořák: Kyrie ze Mše D dur
B. Foerster: Oblačný pták
P. Eben: Láska a smrt
L. Janáček: Ukvalské písně
A. Honegger: Dva žalmy
A. Bruckner. Locus iste
F. Schubert: Stabat Mater
P. Šmolík: Improvizace
L. Marenzio: Io piango
C. Monteverdi: Sfogava con le stelle
H. Berlioz: Strophes z Romeo et Juliette

W. A. Mozart: Requiem Svatá Hora 2. listopadu 2010

W. A. Mozart: Requiem - Introitus
W. A. Mozart: Requiem - Kyrie
W. A. Mozart: Requiem - Recordare
W. A. Mozart: Requiem - Lacrimosa
W. A. Mozart: Requiem - Domine Jesu Christe
W. A. Mozart: Requiem - Hostias
W. A. Mozart: Requiem - Sanctus
W. A. Mozart: Requiem - Benedictus
W. A. Mozart: Requiem - Agnus Dei
W. A. Mozart: Requiem - Communio
W. A. Mozart: Requiem - Cum sanctus tuis
W. A. Mozart: Requiem - Matičko Kristova

23. neděle v mezidobí (po památce sv. papeže Řehoře Velikého),
13. června 2010 v 9 hodin

Graduale triplex: Introitus „Iustus es Domine“
Hermann Schroeder: „Missa Lux et origo“ - Kyrie
Hermann Schroeder: „Missa Lux et origo“ - Gloria
Karel Bříza: Salve regina
Hermann Schroeder: „Missa Lux et origo“ - Sanctus
Hermann Schroeder: „Missa Lux et origo“ - Agnus Dei

Korunovace 2010 neděle 13. června 2010 v 9 hodin

K. Bříza: Ejhle, kněz veliký
A. Dvořák: Mše D dur - Kyrie
A. Dvořák: Mše D dur - Gloria
B. Korejs: Resp. žalm
arr. P. Šmolík: K nebesům dnes zaleť písni
A. Dvořák: Mše D dur - Credo
A. Dvořák: Mše D dur - Sanctus
A. Dvořák: Mše D dur - Agnus Dei
arr. P. Šmolík: Klaním se ti vroucně
A. Dvořák: Mše D dur - Benedictus
W. A. Mozart: Ave verum corpus

Hudba v nezvyklých souvislostech 2010/2
Svatá Hora, sobota 12. června 2010 ve 21 hodin

Oratorium R. Rejšek / P. Beneš, CSsR: Maria - Vykoupená Země ad.

R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - Introitus
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - Kde jsi
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - Eva utěšuje Joba
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - Meditace na Píseň písní
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - Rodokmen Ježíše Krista
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - recitace: Zvěstování
R. Rejšek: Ave Maria
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - recitace: Kříž
R. Rejšek: Křížová cesta (výběr 3 částí)
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - recitace: Nanebevzetí
R. Rejšek: Maria - Vykoupená Země - Introitus

Boží Hod Svatodušní
Svatá Hora, neděle 23. května 2010 v 9 hodin

Hudba pro dva sbory a dvoje varhany
P. Šmolík: Spiritus Domini Replevit a due chori
P. Šmolík: ante Alleluia
P. Šmolík: Alleluia a due chori
P. Eben: Credo z lidového ordinária v dvojsborovém provedení
G. Guami: Sonata
J. L. Krebs: Concerto a moll, III. Allegro

Jarní koncert,
Ernestinum, středa 7. dubna 2010 v 19 hodin

První část
A. Scarlatti: Sento del core
A. Scarlatti: Giá il sole dal Gange
C. Monteverdi: Sfogava con le stelle
Io piango
A. Dvořák: Když mne stará matka (Cigánské melodie)
A. Dvořák: Struna naladěna (Cigánské melodie)
A. Dvořák: Já vím, že sladké mámení (Písně milostné)
A. Dvořák: V tak mnohém srdci mrtvo jes (Písně milostné)
A. Dvořák / L. Janáček: Šípek (Moravské dvojzpěvy)
A. Dvořák / L. Janáček: V dobrým sme se sešli (Moravské dvojzpěvy)

Druhá část
P. Šmolík: Deset her pro komorní orchestr - I.
P. Šmolík: Deset her pro komorní orchestr - II.
P. Šmolík: Deset her pro komorní orchestr - III.
P. Šmolík: Deset her pro komorní orchestr - IV.
P. Šmolík: Deset her pro komorní orchestr - I.
F. X. Brixi: Concert D dur pro varhany a orchestr - I.
F. X. Brixi: Concert D dur pro varhany a orchestr - II.
F. X. Brixi: Concert D dur pro varhany a orchestr - III.
J. I. Linek: Arietta de Scto. J. Nepomuceno „Kvítečku májový“
M.-A. Charpentier: Te Deum - Sonata
M.-A. Charpentier: Te Deum - Quia misericordia
M.-A. Charpentier: Te Deum - Tu ergo
M.-A. Charpentier: Te Deum - Pleni sunt

Svatá Hora, Květná neděle, 28. března 2010

Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše
mše sv. v 9:00 hodin

Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.1
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.2
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.7
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.9
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.10
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.11
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.12
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.13
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.14
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.15
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.16
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.17
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.18
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.19
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.21
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.22
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.23
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.27
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.28
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.31
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.32
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.33
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.34 (od poloviny)
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.36
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.37
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.39
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.40
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.43
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.44
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.45
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.46
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.48

mše sv. v 11:00 hodin

Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.1
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.2
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.4
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.6
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.7
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.9
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.10
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.11
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.12
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.13
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.15
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.16
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.17
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.18
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.21
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.22
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.23
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.27
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.28
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.29
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.31
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.32
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.33
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.34
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.36
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.37
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.39
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.41
Pavel Šmolík: Pašije podle Lukáše – č.44

Svatá Hora, 3. neděle adventní 2009

St. Jelínek: Stále se křesťansky radujte
J. Churáček: Missa „Veni, Domine“ - Kyrie
J. Churáček: Missa „Veni, Domine“ - Sanctus + Benedictus
J. Churáček: Missa „Veni, Domine“ - Agnus Dei
J. S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland, chor. předehra

Vánoční koncert - Zámek Dobríš 2009

F. X. Brixi: Koncert D dur pro varhany a orchestr - II. věta
F. X. Brixi: Koncert D dur pro varhany a orchestr - I. věta
D. Milčínský: Offertorium pastorale - Duetto
D. Milčínský: Offertorium pastorale - Recitativo
D. Milčínský: Offertorium pastorale - Aria
D. Milčínský: Offertorium pastorale - Aria cum coro
P. Šmolík: Koledy - Slyšte, slyšte; Nesem vám noviny
P. Šmolík: Koledy - Já bych rád k Betlému
P. Šmolík: Koledy - Dej Bůh štěstí
P. Šmolík: Koledy - Jak jsi krásné
P. Šmolík: Koledy - Tichá noc
P. Šmolík: Koledy - Veselé vánoční hody
P. Šmolík: Koledy - Slyšeli jsme v Betlémě
P. Šmolík: Koledy - Krásná Panna
P. Šmolík: Koledy - Narodil se Kristus Pán
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Kyrie
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Gloria
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Graduale
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Credo
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Offertorium
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Sanctus; Benedictus
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Agnus Dei
J. J. Ryba: Česká mše vánoční - Communio

Svatocecilské nešpory 2009

P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - Intráda a úvodní verš
P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - Hymnus
P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - První žalm
P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - Druhý žalm
P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - Kantikum
P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - Zpěv po čtení
P. Šmolík: Svatocecilské nešpory - Magnificat

Podzimní dvojkoncert 2009

Robert Schumann: Milostné písně - 1
Robert Schumann: Milostné písně - 3
Robert Schumann: Milostné písně - 6
Vítězslav Novák: Písně, op. 4 - 2
Vítězslav Novák: Písně, op. 4 - 3
Vítězslav Novák: Písně, op. 4 - 4
Leoš Janáček: Ukvalské písně - 1
Leoš Janáček: Ukvalské písně - 2
Leoš Janáček: Ukvalské písně - 4
Leoš Janáček: Ukvalské písně - 5
Leoš Janáček: Ukvalské písně - 3
Antonín Dvořák: Biblické písně - 1
Antonín Dvořák: Biblické písně - 2
Antonín Dvořák: Biblické písně - 3
Antonín Dvořák: Biblické písně - 4
Antonín Dvořák: Biblické písně - 7
Antonín Dvořák: Biblické písně - 5
Luca Marenzio: Io piango
Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

Georg Friedrich Händel: Vodní hudba, Suita D dur, III. část
Georg Friedrich Händel: Mi lusinga
Georg Friedrich Händel: Ombra mai fu
František X. Brixi: Varhanní koncert D dur, II. věta Andante molto
Wolfgang Amadeus Mozart: Voi che sapete
Wolfgang Amadeus Mozart: Il mio tesoro
Pietro Mascagni: Intermezzo sinfonico
Bedřich Smetana: Věrné milování z opery Prodaná nevěsta

Korunovace 2009 - Svatá Hora

K. Bříza: Ejhle, kněz veliký
A. Dvořák: Mše D dur - Kyrie
A. Dvořák: Mše D dur - Gloria
K nebesům dnes zaleť písni
A. Dvořák: Mše D dur - Credo
A. Dvořák: Mše D dur - Sanctus
A. Dvořák: Mše D dur - Benedictus
A. Dvořák: Mše D dur - Agnus Dei

Litoměřice 2009 - Slavnost Nejsv. Trojice

K. Bříza: Ejhle, kněz veliký
A. Dvořák: Mše D dur - Kyrie
A. Dvořák: Mše D dur - Gloria
A. Dvořák: Mše D dur - Credo
A. Dvořák: Mše D dur - Sanctus
A. Dvořák: Mše D dur - Agnus Dei

Symfonický koncert 2009

J. V. H. Voříšek: Sinfonia in Re - I. Allegro con brio
J. V. Mysliveček: Notturno II.
J. V. Mysliveček: Notturno III.
J. Haydn: Koncert Es dur pro trubku a orchestr - I. Allegro moderato
J. Haydn: Koncert Es dur pro trubku a orchestr - II. Adagio
J. Haydn: Koncert Es dur pro trubku a orchestr - III. Allegro
F. Schubert: Symfonie h moll "Nedokončená" - I. Allegro moderato
F. Schubert: Symfonie h moll "Nedokončená" - II. Andante con motto

Velký pátek 2009 - Svatá Hora
Svatá Hora

R. Rejšek: Žalm
R. Rejšek: Zpěv před evangeliem
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 1
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 2
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 3
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 4
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 5
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 6
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 7
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 8
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 9
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 10
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 11
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 12
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 13
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 14
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 15
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 16
R. Rejšek: Pašije podle Jana - 17

Květná neděle 2009 - Svatá Hora
Svatá Hora

P. Šmolík: Pašije podle Marka - Coro 4
P. Šmolík: Pašije podle Marka - Coro 7
P. Šmolík: Pašije podle Marka - Coro 8 a 9

5. neděle postní - Svatá Hora
Svatá Hora

J. Brahms: O Gott, du frommer Gott, chor. předehra (M. Šmolíková)
J. Brahms: Messe - úryvek Sanctus a Hossana
J. Brahms: Preludium a moll (P. Šmolík)

Jarní koncert 2009
Galerie Františka Drtikola, Příbram

A. Dvořák: O sanctissima
J. Swider: Jubilate Deo

1. neděle postní 2009 - Svatá Hora
(Svatá Hora)

Anton Bruckner: Messe in C (Windhaagermesse) - Kyrie
Anton Bruckner: Messe in C (Windhaagermesse) - Sanctus
Anton Bruckner: Messe in C (Windhaagermesse) - Benedictus
Anton Bruckner: Messe in C (Windhaagermesse) - Agnus Dei
Anton Bruckner: Christus factus est
Anton Bruckner: Pange lingua

Boží Hod vánoční 2008 - Svatá Hora
(Svatá Hora)

Johann Georeg Zechner: Große Orgelsolomesse - část Kyrie
Johann Georeg Zechner: Große Orgelsolomesse - Et incarnatus

Stabat Mater - koncert při příležitosti - Svatá Hora
25 let od založení Komorního smíšeného sboru Dr. Vl. Vepřeka

E. Elgar: Ave verum corpus
J. Ropek: Panga lingua
R. Rejšek: Ave Maria
R. Rejšek: Stabat Mater (část 1)
R. Rejšek: Stabat Mater (část 2)

František Xaver Thuri: Requiem - Svatá Hora

Introitus - Requiem aeternam
Introitus - Te decet hymnus
Kyrie
Sequentia - Dies irae
Sequentia - Judex ergo
Sequentia - Rex tremendae
Sequentia - Recordare
Sequentia - Lacrimosa
Motetto "Den hněvu"

Slavnostní večer při příležitosti
100 let Příbramské filharmonie (1908 - 2008)

Úvodní slovo dirigenta a Česká státní hymna
Projev hudebního skladatele Stanislava Jelínka
A. Dvořák: Biblické písně - č.2 Skrýše má a paveza má ty jsi
A. Dvořák: Biblické písně - č.5 Bože! Bože! Píseň novou
A. Dvořák: Biblické písně - č.6 Slyš, ó Bože, volání mé
A. Dvořák: Cigánské melodie - č.4 Když mne stará matka
A. Dvořák: Cigánské melodie - č.5 Struna naladěna
A. Dvořák: Písně milostné - č.2 V tak mnohém srdci mrtvo jest
A. Dvořák: Písně milostné - č.4 Já vím, že v sladké naději
A. Dvořák: Písně milostné - č.6 Zde v lese upotoka
A. Dvořák: Písně milostné - č.7 V té sladké moci očí tvých
F. Schubert: Symfonie h moll "Nedokončená" - Allegro moderato (1. věta)

B. Smetana: Proč bychom se netěšili
B. Smetana: Věrné milování
P. Mascagni: Intermezzo sinfonico
P. Mascagni: Scena 1 z Cavaleria Rusticana (Oranže voní)
P. Mascagni: Scena 4 z Cavaleria Rusticana (Regina coeli)

Korunovace 2008 - Svatá Hora

F. Forst: Missa Salve Sancta Parens - část Gloria

Pašije 2008 - Svatá Hora

P. Šmolík: Pašije podle Matouše - accompagnato recitativ se sbory "Amen, amen, pravím vám"
P. Šmolík: Pašije podle Matouše - závěrečný sbor "Ó Lásko, na kříž přibitá"

Requiem 2007 - Svatá Hora

W. A. Mozart: Requiem - Kyrie

Jarní koncert 2007

J. Trojan: Jsem píseň tvá - Sviť měsíčku
J. Trojan: Jsem píseň tvá - Šla Nanynka do zelí

Koncert soudobé hudby 2005 - Svatá Hora

P. Šmolík: Malá liturgie - Pane, smiluj se
P. Šmolík: Malá liturgie - Svatý

Národní pouť 2005 - 100 let povýšení Svaté Hory na papežskou baziliku

R. Rejšek: Te deum - Te gloriosus