Archiv akcí

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora
úterý 2. listopadu 2010 v 17 hodin

W. A. Mozart: Requiem

Hudba při mši svaté - Památce na všechny věrné zemřelé
Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr, řídí Pavel Šmolík
Zvukové ukázky


Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
neděle 13. června 2010 v 9 hodin

Korunovace

Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, Máta, symfonický orchestr
řídí P. Šmolík

A. Dvořák: Mše D dur "Lužanská"

Zvukové ukázky


Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
sobota 12. června 2010 v 21 hodin

R. Rejšek / P. P. Beneš, CSsR: Maria, Vykoupená Země
Světová premiéra první části oratoria o Nanebevzetí P. Marie

Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, komorní orchestr
K. Falcníková, R. Prügl, řídí P. Šmolík

Záznam koncertu


Kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň
pondělí 24. května 2010 v 19 hodin

Koncert sakrální hudby

(Pořádá hudbní soubor Musica Amica)
spoluúčinkoval Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka a Příbramská filharmonie

Program: J. I. Linek: Zpěvy k sv. Janu Nepomuckému, E. Wieser: Litanie loretánská, J. G. Zechner: Grosse Orgelsolomesse ad.


Svatá Hora
neděle 23. května 2010 v 9 hodin

Seslání Ducha Svatého - hudba pro 2 sbory a 2 varhany

Svatohorský chrámový sbor, P. a M. Šmolíkovi - varhany

Zvukové ukázky


Zámeček - Ernestinum, Příbram
středa 7. dubna 2010 v 19 hodin

Jarní koncert

Kateřina Falcníková, Radek Prügl,
Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka a Příbramská filharmonie

Program: L. Marenzio, C. Monteverdi, M. A. Charpentier, A. Dvořák, J. Swider, P. Šmolík a další

Zvukové ukázky


Svatá Hora
pondělí 5. dubna 2010

Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru

Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr
K. Falcníková, M. Štefaniková, R. Prügl, Z. Fous,
J. Tůma - varhany, řídil P. Šmolík

Zvukové ukázky


Katedrála sv. Štěpána, Litoměřice
neděle 27. prosince 2009

Vánoční koncert - Rybova Česká mše vánoční

Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr
K. Falcníková, M. Štefaniková, R. Prügl, Z. Fous,
J. Tůma - varhany, řídí P. Šmolík


Divadlo A. Dvořáka, Příbram - Velká scéna
neděle 20. prosince 2009 v 18 hodin

Varhanní koncert - Advent v divadle

Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka, Příbramská filharmonie
K. Falcníková, R. Prügl, řídí a na varhany hraje P. Šmolík

Program: F. X. Brixi: Varhanní koncert D dur; renesanční a moderní sborová hudba, varhanní hudba, Biblické písně A. Dvořáka


Divadlo A. Dvořáka, Příbram - Velká scéna
pátek 18. prosince 2009 v 19 hodin

Česká mše vánoční - Společný vánoční koncert příbramských sborů a Příbramské filharmonie

Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka, Příbramská filharmonie ad.
řídí P. Šmolík

Program: F. X. Brixi: Varhanní koncert D dur; P. Šmolík: Koledy; J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Plakát ke stažení


Zámek Dobříš - Zrcadlový sál
pátek 11. prosince 2009 v 19 hodin

Vánoční koncert "Hej, Mistře"

Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka, Příbramská filharmonie,
sóla K. Falcníková, Z. Horská, R. Prügl, K. Brynda, varhany M. Šmolíková, řídí P. Šmolík

Program: F. X. Brixi: Varhanní koncert D dur; F. X. Brixi: Reges de Saba; T. N. Koutník: Pastorella;
D. Milčínský: Offertorium pastorale II; J. A. Vitásek: Hymnus pastoralis; P. Šmolík: Koledy (premiéra);
J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Plakát ke stažení
Záznam


Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
neděle 22. listopadu 2009 v 16:15 hodin

Slavnostní svatocecilské nešpory

Svatohorský chrámový sbor, komorní dechový soubor

Program: P. Šmolík: Slavnostní svatocecilské nešpory

Záznam


Galerie Františka Drtikola, Ernestinum - Zámeček, Příbram
středa 21. října 2009 v 19 hodin

Podzimní dvojkoncert

K. Falcníková - soprán, R. Prügl - tenor, na klavír hraje a řídí P. Šmolík

Záznam


Stará Boleslav
pondělí 28. září 2009

Návštěva Papeže BENEDIKTA XVI. - mše svatá

Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, Vojenská hudba Tábor

Soubory se spolupodílely na hudbní složse bohoslužby

OTEVŘENÝ DOPIS KRITIZUJÍCÍ NEVHODNÉ ŘEŠENÍ HUDEBNÍ STRÁNKY BOHOSLUŽBY
VE STARÉ BOLESLAVI - PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS

ODKAZ


Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
neděle 21. června 2009 v 9 hodin

Korunovace

Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, Máta, symfonický orchestr
řídí P. Šmolík

A. Dvořák: Mše D dur "Lužanská"

Záznam


Litoměřice, Katedrála sv. Štěpána
neděle 7. června 2009 v 10 hodin

Slavnost Nejsvětější Trojice - hudba při liturgii

Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka,
P. Kšica - varhany, řídí P. Šmolík

A. Dvořák: Mše D dur "Lužanská"

Fotografie Záznam


Divadlo A. Dvořáka, Příbram - Velká scéna
pátek 24. dubna 2009 v 19 hodin

Symfonický koncert

Příbramská filharmonie, Příbramský dětský sbor, sbm. M. Rybicka,
Nick Arthoffer (USA) - trubka, řídí P. Šmolík

Program: J. V. H. Voříšek: Symphonia in Re (1. věta), J. Mysliveček: Tre noturni,
J. Haydn: Koncert Es dur pro trubku a orchestr, F. Schubert: Symfonie h moll "nedokončená"

Plakát ke stažení Záznam


Galerie Františka Drtikola, Ernestinum (zámeček) Příbram
úterý 17. března 2009 v 19 hodin

Jarní koncert

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramský dětský sbor, sbm. M. Rybicka,
M. Šmolíková - klavír, sólisté v jednání, řídí P. Šmolík

Program: A. Dvořák - Mše D dur "lužanská" (Kyrie, Sanctus), J. Mysliveček: Tre notturni,
J. Swider - Requiem aeternam, Jubilate Deo, Z. Lukáš, P. Eben - úpravy lidových písní

Pozvánka Plakát Zvukové ukázky


Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
neděle 25. ledna 2009 v 9:30 hodin

Slavnostní bohoslužba

při příležitosti nedožitých 80 let skladatele Petra Ebena.
Pražský katedrální sbor; pražské chrámové sbory se spoluúčastí členů Komorního smíš. sboru Dr. Vl. Vepřeka a Svatohorského chrámového sboru. Varhany dómský varhaník Josef Kšica.

Zvukové ukázky


Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
pátek 26. prosince 2008 v 16:30 hodin

Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru

spojený s prezentací CD K. Paukerta a J. Tůmy na nové svatohorské varhany
Podrobnější informace k CD na webových stránkách ARTA

Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
čtvrtek 25. prosince 2008 v 9 hodin

J. G. Zechner: Orgelsolomesse

při mši svaté "ve dne"

Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr, M. Šmolíková - varhany,
řídí Pavel Šmolík


Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
středa 24. prosince 2008 v 16 hodin

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

při "půlnoční" mši svaté

Svatohorský chrámový sbor,
řídí a na varhany hraje Pavel Šmolík


Divadlo A. Dvořáka Příbram, Velká scéna
středa 17. prosince 2008 v 19 hodin

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Příbramská filharmonie, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, Smíšený sbor M. Jakoubka ze Stříbra,
Svatohorský chrámový sbor, Příbramský smíšený sbor (sbormistr Z. Fous)
řídí Pavel Šmolík

Slevenka (poze pro členy souborů)


J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Zámek Dobříš, Zrcadlový sál
pátek 12. prosince 2008 v 19 hodin
Příbramská filharmonie, Komorní smíšený sbor Dr. Vl. Vepřeka,sóla K. Falcníková, Z. Horská, R. Prügl, Z. Fous,
M. Šmolíková - varhany, řídí Pavel Šmolík


J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Plzeň, "Peklo"
pondělí 15. prosince 2008 v 19 hodin
(koncert pořádá hudební soubor MUSICA AMICA Plzeň)
Musica Amica, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, Svatohorský chrámový sbor, Česká Píseň Prachatice, řídí Ota Šmolík


Radek Rejšek: Stabat mater

(koncert při příležitosti 25 letého jubilea Komorního smíš. sboru Dr. Vl. Vepřeka)

Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
sobota 15. listopadu v 18 hodin
Na koncertě zazní světová premiéra Stabat Mater R. Rejška,
dále autorovo Ave Maria a skladby E. Elgara a J. Ropka

Slovo autora
Pozvánka
Záznam koncertu
Fotografie


František Xaver Thuri: Requiem

Bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře, neděle 2. listopadu v 9 hodin
při mši o památce Všech věrných zemřelých
Svatohorský chrámový sbor a komorní orchestr řídil autor

Záznam
Foto

Slavnostní večer při příležitosti 100 let Příbramské filharmonie

Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, Velká scéna, středa 22. října v 19 hodin
B. Smetana, A. Dvořák, F. Schubert, P. Mascagni

Příbramská filharmonie, Komorní smíš. sbor Dr. Vl. Vepřeka, Příbramský smíšený sbor (sbm. Z. Fous),
K. Falcníková, R. Prügl, řídí a na klavír hraje Pavel Šmolík
Úvodní proslov hud. skladatel Stanislav Jelínek


Záznam koncertu
Fotogalerie


Korunovace 2008

Svatá Hora, neděle 2. června 2008
Mše svatá v 9 hodin: F. Forst: Missa Salve Sancta Parens Koncert v 14 hodin: G. Bizet: Te Deum

Komorní smíšený sbor Dr. Vl. vepřeka, Svatohorský chrámový sbor, rozšířená Příbramská filharmonie,
sóla K. Falcníková, M. Štefaniková, P. Pazderková, Z. Horská (Vepřeková), R. Prugl, Zd. Fous, K. Brynda.
Řídí P. Šmolík
Spoluúčinkovala i dechovka Lačnovjanka (doprovod lidového zpěvu a průvod).


FotogalerieJarní koncert

Aula ZŠ Jiráskovy sady, čtvrtek 24. dubna 2008 v 19 hodin
P. J. Vejvanovský - Sonata II a 6; G. F. Händel - Árie; J.Pachelbel - Canon a Gigue; A. Dvořák / L. Janáček - Moravské dvojzpěvy; R. Rejšek - Ave Maria; J. Świder - Requiem aeternam; ar. P. Šmolík - Po jezeru; P. Šmolík - Deset her pro komorní orchestr; C. Saint-Saens - Karneval zvířat

Alena Kopecká – soprán, Radek Prügl – tenor, Dana Šeblová, Miloslava Šmolíková, Pavel Šmolík – klavír,
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a rozšířená Příbramská filharmonie pod vedením Pavla Šmolíka